Top tips voor het vinden van de perfecte hospitalisatieverzekering voor u en uw dierbaren !

Waarom spreken we over een hospitalisatieverzekering ?

Iedereen belandt wel eens in het ziekenhuis, voor één of meerdere dagen, na een ongeval of een ziekte.

En dat kan u veel kosten als u niet goed bent geïnformeerd, ook al bent u in orde met de bijdrage van het ziekenfonds

In België genieten we van de sociale zekerheid.

Alle Belgen moeten aangesloten zijn bij een ziekenfonds en elk jaar hun bijdrage betalen. In ruil krijgen we een terugbetaling van de medische kosten. Onder medische kosten worden verstaan de terugbetaling van de honoraria van de dokters die we bezoeken, maar ook de voorgeschreven medicijnen, en een gedeeltelijke terugbetaling wanneer we gehospitaliseerd worden.

Er bestaan 5 nationale verbonden van ziekenfondsen: christelijk, socialistisch, liberaal, neutraal en onafhankelijk.

De mutualiteit in België
Christelijke Mutualiteit
Socialistische Mutualiteit
Liberale Mutualiteit
Neutraal Ziekenfonds
Onafhankelijke Ziekenfondsen

Elk verbond omvat verschillende afdelingen op het Belgische grondgebied. Deze afdelingen bepalen de jaarlijkse bijdrage die de leden moeten betalen. De bijdragen kunnen dus verschillen van de ene mutualiteit tot de andere, maar ook binnen dezelfde mutualiteit of van de ene plaats tot de andere in België.

De minimale wettelijke tussenkomst voor de gezondheidszorg via de ziekenfondsen.

De minimaal verzekerde dienstverlening door een ziekenfonds is gelijk voor iedereen. De basis is de verplichte ziekteverzekering: een door de wet vastgestelde terugbetaling (INAMI-barema’s) voor de medicijnen, de honoraria van de dokters en een forfaitaire tussenkomst bij hospitalisatie.

In dit basispakket zitten eveneens sommige schadevergoedingen bij werkonbekwaamheid en zwangerschapsverlof.

Terug naar de hospitalisatie. We zagen dat elk ziekenfonds verplicht een minimale tussenkomst moet voorzien bij hospitalisatie. Wat betekent dat concreet ?