FR Menu

Top tips voor het vinden van de perfecte hospitalisatieverzekering voor u en uw dierbaren!

De hospitalisatiekosten zijn niet volledig gedekt door uw ziekenfonds

De tussenkomst Ziekteverzekering Invaliditeit is een forfait, berekend in functie van

  • uw statuut (gewoon of genieter van een verhoogde uitkering),
  • uw kamer: gemeenschappelijk, met 2 bedden of individueel;
  • de duur van het verblijf.

Voor de posten

  • Supplementen voor de kamer;
  • Interventies,
  • Supplementen honoraria die de dokters kunnen factureren.

Deze tussenkomst van het ziekenfonds is steeds dezelfde.Klik hier om alle details te kennen.

In een gemeenschappelijke kamers, of met 2 bedden, dekt de ziekteverzekering ongeveer 75% an de kosten. De 25% die nog betaald moeten worden noemt men het remgeld. Wat niet door de verplichte ziekteverzekering is gedekt, is voor uw rekening.

De supplementen voor de kamer en de honoraria van de dokters zijn niet gedekt door uw ziekenfonds.

Informeer u indien mogelijk vóór uw hospitalisatie om onaangename verrassingen te vermijden

  • Ieder ziekenhuis stelt vrij zijn tarieven vast;
  • Elk jaar stellen de ziekenfondsen en de artsen (syndicaten) een conventie op die de tarieven door de behandelingen, de ingrepen, de consultaties, … bepaalt. Maar de artsen zijn niet verplicht die conventie te volgen. Enkel de geconventioneerde artsen hebben zich hiertoe verbonden en mogen dus geen supplement op de honoraria aanrekenen voor de dubbele of gemeenschappelijke kamers. De vraag is dus: is uw dokter geconventioneerd? Zoniet, welk supplement rekent hij aan in dit ziekenhuis?